Razvoj in Svetovanje na področju obnovljivih virov energije (OVE)

Države Balkana imajo velik razvojni potencial pri pridobivanju energije iz obnovljivih virov kot so: sonce, voda, veter, biomasa in geotermalna energija, vendar pa ti potenciali niso dovolj raziskani. Zato da bi povečali vlaganja v obnovljive vire so te države sprejele mehanizme vzpodbud v okviru nacionalnih zakonodaj (t. i. FIT programi). To dosegajo s ponudbo dolgoročnih pogodb proizvajalcem OVE.

Programi FIT (feed-in-tariff) vsebujejo tri ključne določbe:

  • zagotovljen dostop do omrežja,
  • dolgoročne pogodbe za odkup proizvedene energije,
  • proizvodne vzpodbude,

Trimpeks d.o.o. nudi razvojne in svetovalne storitve na področju vlaganja v vodne, solarne in vetrne vire energije.

Naše usluge vam lahko nudimo, če načrtujete projektna vlaganja v obnovljive vire energije. Kot svetovalec na področju obnovljivih virov energije vas Trimpeks vodi skozi celoten razvojni projekt od začetka do konca.

Naše storitve vključujejo: začetno oceno izvedljivosti projekta, zavarovanje financiranja projekta, pomoč pri izbiri izvedbenega partnerja, iskanje popustov in finančnih vzpodbud ter nadzor namestitve sistema. Na vašo zahtevo izpeljemo tudi konkurenčni postopek izbire najugodnejšega ponudnika.

Pregled storitev

  • Ocenili bomo vaše zemljišče in ugotovili ali je primerno za projekt investiranja v obnovljive vire energije,
  • Ocenili bomo donosnost projekta, ker sodelujemo z vrsto podjetij projektnega financiranja lahko ocenimo vaše že dokončane projekte in preverimo ali so zanimivi za investitorje in kakšne so možnosti,financiranja,
  • Svetovali vam bomo pri izbiri dizajna, projektiranju, javnih naročilih, izgradnji in namestitvenih partnerjih. Po izbiri pogodbeni partnerji odgovarjajo za gradbeno skladnost, regulativne odobritve in občinska soglasja. Po zaključku namestitve bodo pogodbeni partnerji pridobili potrebno soglasje za medsebojno povezavo solarnega sistema z električnim omrežjem.

V primeru, da nas vidite kot potencialnega partnerja za vaš projekt iz obnovljivih virov energije, vas prosimo, da nas kontaktirate.

mangakakalot