Svetovanje na področju steklenjakov

Steklenjaki nudijo zaščito pridelkov pred preveliko vročino ali mrazom in omogočajo rast pridelkov skozi celo leto. Nadzor svetlobe in temperature omogoča spremembo nerodovitne zemlje v rodovitno in tako izboljša postopek pridelave hrane na področjih z slabšimi naravnimi pogoji za pridelavo hrane.

Naše podjetje nudi neprecenljive informacije v začetni fazi načrtovanja ocene stroškov postavitve steklenjaka, pomoč pri odločitvah o nakupu, priporočamo prostor postavitev, vrste zasteklitev, ipd. Trimpeks d.o.o. pozorno nadzira projekt, od študije izvedljivosti do zagotovljenega strokovnega svetovanja za stranko na vsakem koraku poti. Od začetne faze projekta Trimpeks d.o.o. nadaljuje s sodelovanjem, da bi zagotovil uspešno dokončanje projekta. Naše podjetje želi deliti svoje strokovno znanje in izkušnje, pridobljene pri izpeljavi donosnih drugih projektov v različnih okoljskih pogojih, z strankami po vsem svetu, tudi v državah v razvoju.

Strankam nudimo naslednje storitve:

Projektno svetovanje:

 • svetovanje pri prijavi na razpise,
 • priprava vloge in prijava na razpise strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih evropskih programov,
 • sledenje razpisom in obveščanje strank o potencialnih razpisih,
 • generiranje projektnih idej,
 • preverjanje skladnosti projektne ideje z razpisom,
 • iskanje mednarodnih partnerjev in vključevanje v mednarodne projekte,
 • koordinacija projektov,
 • priprava programskih dokumentov in razpisnih dokumentacij,
 • evalvacija programov, razpisov, projektov,
 • izdelava študij in analiz,
 • priprava javnih naročil in investicijske dokumentacije.
mangakakalot